Header 1

首頁產品介紹成品AC電源線組意大利

意大利

意大利 2PIN接地彎頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 2PIN接地彎頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-206
尾插型號
PHS-301
詢價車
意大利 2PIN接地彎頭 TO  C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 2PIN接地彎頭 TO C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-206
尾插型號
PHS-301RL
詢價車
意大利 2PIN接地直頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 2PIN接地直頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-206S
尾插型號
PHS-301
詢價車
意大利 2PIN接地直頭 TO C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 2PIN接地直頭 TO C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-206S
尾插型號
PHS-301RL
詢價車
意大利 3PIN插頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 3PIN插頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-305
尾插型號
PHS-301
詢價車
意大利 3PIN插頭 TO C13右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 3PIN插頭 TO C13右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-305
尾插型號
PHS-301RL
詢價車
意大利 3PIN插頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 3PIN插頭 TO C13 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
IEC 60320 C14 / PHP-310
尾插型號
IEC 60320 C13 / PHS-301
詢價車
意大利 3PIN插頭 TO C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

意大利 3PIN插頭 TO C13 右彎 AC電源線組Cord Set 10A 250V

插頭型號
PHP-310
尾插型號
PHS-301RL
詢價車